רוב האנשים שעושים ביטוח בריאות פרטי, עושים גם ביטוח מחלות קשות. הסיבה לכך זה שמדובר בביטוח חשוב ביותר, שלרוע המזל מנוצל לעיתים קרובות.

למה לרוע המזל? כי אם הביטוח מנוצל, סימן שהמבוטח אכן לקה במחלה קשה, וכעת הוא זקוק לביטוח הזה. 

אי אפשר להתחמק מהעובדה שמחלות הן חלק בלתי נפרד מהחיים, ואם פעם רק אנשים מבוגרים מאוד היו לוקים במחלות קשות, הרי שכיום, אולי בגלל הזיהום באוויר, אולי בגלל ההורמונים באוכל ואולי בגלל שהמחלות בעצמן עברו אבולוציה מסוימת – מחלות קשות החלו להיות נפוצות בשכבות גיל נוספות, צעירות יותר. לדוגמא, בעבר רק נשים מעל גיל חמישים היו לוקות בסרטן השד, ואילו כיום מאבחנים סרטן השד גם בגילאי שלושים, ולפעמים אפילו לפני כן. אין ספק שכל מבוטח חייב לעשות ביטוח מחלות קשות. השאלה, איזה ביטוח ואצל מי? ביטוח מחלות קשות השוואה בין כל הפוליסות, המחירים, ומה כל חברות הביטוח כוללות בפוליסת מחלות קשות.

מה זה ביטוח מחלות קשות?

ביטוח מחלות קשות הוא ביטוח השונה מרוב הביטוחים הקיימים, מאחר והוא לא עובד על עיקרון של שיפוי אלא על עיקרון של פיצוי. במילים אחרות, זהו ביטוח שלא מכסה או מחזיר כסף, אלא פשוט מעניק למבוטח סכום כסף גדול וחד פעמי. 

ביטוח מחלות קשות - האם זה חובה?

חברות הביטוח יצרו את הביטוח של מחלות קשות מתוך הבנה שאנשים בזמן משבר זקוקים לכסף מיידי. ביטוח מחלות קשות נועד להעניק תמיכה לאנשים שהרגע התבשרו שיש להם מחלה קשה, ועולמם חרב עליהם. הם בדרך כלל מבולבלים ומבוהלים – לא יודעים איך להמשיך הלאה, מה לעשות, מי ישמור על הילדים כשהם בטיפולים, מי יתחזק את הבית – יבשל וינקה, מי יחליף אותם בעבודה (אם הם עצמאים) או מי ישלם להם עבור כל ימי העבודה שהם יפסידו, כמה יעלו כל הטיפולים הנוספים, וכן הלאה. סכום הכסף שמתקבל מפוליסת מחלות קשות הוא בדיוק מה שצריך כדי להתאפס, להירגע ולהבין שהכל יהיה בסדר, יש גב כלכלי, ועכשיו אפשר וצריך להתרכז רק בהחלמה. 

אם אין גנטיקה של מחלות במשפחה, האם כדאי לעשות ביטוח מחלות קשות?

לא רק לגנטיקה יש תפקיד ביצירת מחלות, כי אם זה היה אכן כך, רוב האנשים היו ממשיכים לחיות בבריאות מופלגת עד גיל מאה. כפי שזה כרגע, וכל עוד אין חיסונים כנגד מחלות קשות, אף אחד לא יכול לדעת מה יקרה לו בעתיד, ולא משנה כמה הוא יקפיד על תוזנה נכונה והתעמלות. מחלות יכולות להיווצר בפתאומיות ובאגרסיביות, וללא התרעה מראש, גם אצל אנשים צעירים ובריאים. חשוב לדעת: רשימת מחלות קשות כוללת גם אירועים רפואיים, כמו שבץ מוחי, התקף לב – ועוד. אם כן הדבר ההגיוני, האחראי והבוגר לעשות, הוא פשוט לעשות ביטוח מחלות קשות. 

אז כמה זה עולה לנו? ביטוח מחלות קשות השוואה של מחירים:

פסגות הפניקס מגדל כלל הראל מנורה
שם התכנית חוסן מרפא זהב מזור מורחב מדיכלל לחיים 32 מענקית זהב קרן אור TOP
סכום ביטווח מרבי 700,000 600,000 700,000 600,000 700,000 600,000
גיל כניסה מרבי 60 60 65 60 65 60
גיל סיום מרבי 75 75 75 75 75 75
פרמיה משתנה כל שנה.

לילד קבועה עד

גיל 25

משתנה כל 5 שנים פרמיה משתנה

כל 5 שנים. מגיל

65 פרמיה קבועה.

לילד קבועה עד

גיל 25/

מגיל 21-65

משתנה כל 5 שנים.

מגיל 66 ומעלה

משתנה כל שנה.

לילד קבועה עד

גיל 20.

משתנה כל 5 שנים.

החל מגיל 65

פרמיה קבועה

משתנה מידי שנה.

לילד קבועה עד

גיל 20 .

מנגנון הפחתת

סכום ביטוח

ללא מגיל 70 הקטנה

של 50% בסכום

הביטוח

מגיל 70 הקטנה

של 50% בסכום

הביטוח

מגיל 70 הקטנה

של 50% בסכום

הביטוח

מגיל 65 הפחתה

של 5% מסכום

הביטוח כל שנה עד

גיל 75

ללא
מס’ מחלות בכיסוי 53 32 32 32 32 34
תגמולי ביטוח

מקסימאליים

מהפוליסה

290% מסכום

הביטוח

200% מסכום

הביטוח

300% מסכום

הביטוח

200% מסכום

הביטוח

200% מסכום

הביטוח

240% מסכום

הביטוח

תנאים להמשך

כיסוי למחלה

נוספת

מקרה ביטוח

מקבוצה ראשונה-

ביטול פוליסה.

מקרה ביטוח

מקבוצה שניה-

המשך כיסוי עבור

עוד פיצוי אחד

מקבוצה ראשונה

או שנייה. מקרה

ביטוח מקבוצה

שלישית – עד 6

פעמים.

מקרה ביטוח

מקבוצה ראשונה-

ביטול פוליסה.

מקרה ביטוח

ראשון מקבוצה

שניה – המשך כיסוי

עבור עוד פיצוי אחד

מקבוצה ראשונה

או שנייה.

מקרה ביטוח

מקבוצה ראשונה-

ביטול פוליסה.

מקרה ביטוח

ראשון מקבוצה

שניה- המשך כיסוי

עבור עוד פיצוי אחד

מקבוצה שנייה

ועוד פיצוי מקבוצה

ראשונה (מקרה

ביטוח מקבוצה

ראשונה, לא משנה

מתי התרחש מבטל

פוליסה).

מקרה ביטוח

מקבוצה ראשונה-

ביטול פוליסה.

זכאות לפיצוי

שני – רק אם

מקרה הביטוח אינו

מקבוצה ראשונה.

אם מקרה הביטוח

הראשון הוא שבץ

מוחי אז מקרה

הביטוח השני יכול

להיות רק מקבוצה

רביעית אחרת אין

פיצוי.

מקרה ביטוח

מקבוצה ראשונה-

ביטול פוליסה.

מקרה ביטוח

מקבוצה שניה-

המשך כיסוי עבור

עוד פיצוי אחד

מקבוצה ראשונה

או שנייה.

מקרה ביטוח

מקבוצה ראשונה

– ביטול פוליסה.

מקרה ביטוח

מקבוצה שניה –

המשך כיסוי עבור

עוד פיצוי אחד

מקבוצה ראשונה

או שנייה.

מקרה ביטוח

מקבוצה שלישית –

עד 2 פעמים.

סכום ביטוח

מקרה 2

100% 100% 100% 100% 100% 100%
תגמולי ביטוח בגין

כיסויים נוספים

7 מחלות (מתוכן 5

בלעדיות לפסגות)

ללא ללא ללא 2 מחלות 2 מחלות
סכום פיצוי בגין

תגמולים נוספים

15% ללא הפחתה

מסכום הביטוח

המקורי.

לא קיים לא קיים לא קיים 15% מסכום

הביטוח עם הפחתה

מסכום הביטוח

המקורי בגין סרטן.

מקרה שני של סרטן

לאחר 5 שנים יהיה

25% עם הפחתה

מסכום הביטוח

לסרטן. לא ישולם

בגין מקרי סרטן

יותר מ-100%

20% ללא הפחתה

מסכום הביטוח

המקורי.

זכאות למקרי ביטוח

בגין כיסויים נוספים

6 אין אין אין אין 2
מספר קבוצות

מחלה

3 3 2 4 4 3
אכשרה למחלה

ראשונה

90 יום 90 יום 90 יום 90 יום 90 יום 90 יום
אכשרה למחלה

שניה

365 יום 180 יום 365 יום (למעט

סרטן, בו נדרש 5

שנים מהחלמה

מלאה ממקרה

סרטן קודם)

180 יום 365 יום 180 יום
מקרה ביטוח בתק’

אכשרה ראשונה או

שנייה

תקופה ראשונה –

החזר כל הפרמיות

ששולמו מתחילת

הביטוח ועד מועד

קרות הביטוח

צמודים למדד.

תקופה שנייה – החזר

כל הפרמיות ממקרה

הביטוח הראשון

צמודים למדד

תקופה ראשונה –

אין החזר פרמיות.

תקופה שנייה –

החזר כל הפרמיות

ממקרה הביטוח

הראשון צמודים

למדד

אין החזר פרמיות תקופה ראשונה –

אין החזר פרמיות.

תקופה שנייה –

החזר כל הפרמיות

ממקרה הביטוח

הראשון צמודים

למדד

אין החזר פרמיות תקופה ראשונה –

החזר כל הפרמיות

ששולמו מתחילת

הביטוח ועד מועד

קרות הביטוח

צמודים למדד.

תקופה שנייה – אין

החזר פרמיות

תקופת המתנה קיימת עבור 13

מחלות (תקופה

משתנה לכל

מחלה)

קיימת עבור 7

מחלות (תקופה

משתנה לכל

מחלה)

קיימת עבור 8

מחלות (תקופה

משתנה לכל

מחלה)

קיימת עבור 7

מחלות (תקופה

משתנה לכל

מחלה)

קיימת עבור 8

מחלות (תקופה

משתנה לכל

מחלה)

קיימת עבור 8

מחלות (תקופה

משתנה לכל

מחלה)

תקופת הישרדות

(פטירה של

המבוטח בתוך

ימים אלו ממקרה

הביטוח אינה

מזכה בפיצוי ע”פ

הפוליסה)

14 יום 30 יום , אם נפטר

בתוך 30 יום זכאי

המוטב להחזר של

עד 70% מההוצאות

הרפואיות ולא יותר

מ- 50,000 ₪

14 יום 14 יום

 

ביטוח מחלות קשות השוואה של מחירים – מדוע המחיר שונה מאדם לאדם?

לעיתים קרובות אנו רואים שיש הבדלים במחיר בין חברות הביטוח ובין פוליסות הביטוח השונות, ולא רק בתחום הבריאות. למשל, מחיר ביטוח חיים תמיד שונה מאדם לאדם ואפילו על ביטוח רכב משלמים סכומים שונים. מדוע זה ככה? האם יש אנשים שמקבלים בפרוטקציה מחירים נמוכים משמעותית מאחרים?

התשובה היא לא, לפרוטקציה או לקשרים אישיים אין קשר למחירים נמוכים יותר. מחיר חבילת ביטוח קשור לנתונים האישיים של האדם, במיוחד כשמדובר בביטוח אישי כמו ביטוח מחלות קשות, שהמחיר שלהן נקבע על סמך הפרמטרים האישיים של המבוטח, ההרגלים שלו, מצב הבריאות שלו, ועוד. מה שכן מאפשר לנו להוזיל את פוליסת ביטוח מחלות קשות זה שידרוג של מצבנו הבריאותי, שינויים בהרגלי חיים כמו הפסקת עישון, ירידה במשקל (אם המבוטח סובל מעודף משקל), הפסקת הרגלים מזיקים ועוד. 

חשוב לציין, שבכל פוליסה יש רשימת מחלות קשות אחרת, וחשוב לעשות השוואת מחלות קשות בין כל הפוליסות, כדי להבין על מה אתם משלמים ומה אתם מקבלים. 

מה הפרמטרים שמוזילים את פוליסת ביטוח מחלות קשות?

 • אם המבוטח אינו שמן מדי ולא רזה מדי, בעל BMI תקין
 • אם המבוטח עושה ספורט באופן מבוקר
 • אם המבוטח מתחת לגיל ארבעים
 • אם המבוטח מחזיק בתחביבים שאינם מסוכנים 
 • אם המבוטח לא מעשן
 • אם המבוטח אינו שותה אלכוהול בכמות גדולה
 • אם המבוטח נמנע מסמים
 • אם למבוטח אין עבר של מחלה קשה או אירועים רפואים כמו שבץ מוחי, התקף לב ועוד. 

בנוסף, קיימים עוד גורמים חיצוניים שמשפיעים על מחיר פוליסת ביטוח מחלות קשות:

 • סוכני ביטוח יכולים לעיתים לתת לכם מחיר טוב יותר מחברות הביטוח עצמן 
 • מבצע של חברת הביטוח על פוליסת ביטוח מחלות קשות
 • צימצום של הפוליסה, ובהתאם צימצום המחיר

מה הפרמטרים שמייקרים את פוליסת ביטוח מחלות קשות?

 • אם המבוטח בעל משקל עודף
 • אם המבוטח אינו עוסק בשום ספורט 
 • אם המבוטח מעל גיל ארבעים וחמש
 • אם המבוטח מעשן
 • אם המבוטח מפריז בשתיית אלכוהול 
 • אם המבוטח נוטל סמים
 • אם המבוטח לקה בעבר במחלה קשה, שבץ מוחי, התקף לב ועוד. 
 • אם המבוטח אימץ תחביב מסוכן 
 • אם המבוטח עוסק בספורט מסוכן 

רשימת מחלות קשות בפוליסת ביטוח מחלות קשות

בכל חברות הביטוח יש רשימת מחלות אחרת, וגם את זה צריך לקחת בחשבון כשעושים ביטוח מחלות קשות השוואה של מחירים. אנחנו נביא פה כדוגמא פוליסת מחלות קשות של מספר חברות ביטוח:

רשימת מחלות קשות של חברת כלל:

 • מחלת כבד סופנית (שחמת)
 • אי ספיקת כבד פולמיננטית
 • אי ספיקת כליות סופנית
 • מחלת ריאות חסימתית כרונית
 • השתלת איברים (לב, ריאה, לב-ריאות, כליה, לבלב, כבד)
 • איבוד גפיים
 • אילמות (אובדן דיבור)
 • צפדת (טטנוס)
 • טרשת נפוצה
 • תשישות נפש
 • פגיעה מוחית מתאונה
 • פרקינסון
 • חירשות
 • עיוורון
 • פוליו
 • ניוון שרירים מסוג ALS
 • שיתוק (פרפלגיה, קוודריפליה)
 • יתר לחץ דם ריאתי ראשוני
 • כוויות קשות
 • דלקת חיידקית של כרום המוח
 • דלקת מוח
 • תרדמת
 • אוטם חמור בשריר הלב
 • ניתוח מעקפי לב
 • ניתוח לב פתוח להחלפה או לתיקון מסתמי לב
 • קרדיומיופטיה
 • ניתוח אבי העורקים
 • שבץ מוחי
 • סרטן
 • אנמיה אפלסטית חמורה
 • השתלת מוח עצמות
 • גידול שפיר של המוח

מה זה ביטוח מחלות קשות ?

רשימת מחלות קשות של חברת הראל:

קבוצה 1 קבוצה 2 קבוצה 3 קבוצה 4
אי-ספיקת כבד פולימננטית

 

*אוטם חריף בשריר הלב

 

סרטן

 

שיתוק

 

מחלת כבד סופנית (שחמת)

 

ניתוח מעקפי לב אנמיה אפלסטית חמורה שיתוק ילדים (פוליו)
השתלת איברים ניתוח לב פתוח להחלפה או לתיקון מסתמי לב גידול שפיר של המוח / יותרת המוח / קרומי המוח איבוד גפיים
עמילואידוזיס ראשונית ניתוח באבי העורקים השתלת מח עצמות עיוורון
תרדמת  COMA 

 

קרדיומיופטיה

 

 

רשימת מחלות קשות של חברת מגדל:

 • אוטם חמור בשריר הלב 
 • ניתוח מעקפי לב
 • ניתוח לב פתוח להחלפה או תיקון מסתמי לב
 • ניתוח באבי העורקים 
 • קרדיומיופטיה
 • אי ספיקת כליות סופנית
 • השתלת איברים
 • שבץ מוחי
 • יתר לחץ דם ריאתי ראשוני
 • סרטן
 • תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (AIDS)
 • אנמיה אפלאסטית חמורה
 • גידול שפיר של המוח
 • מחלת ריאות חסימתית כרונית
 • שיתוק (פרפלגיה, קוודריפלגיה)
 • פוליו (שיתוק ילדים)
 • עיוורון
 • כוויות קשות
 • אילמות – אובדן דיבור
 • חירשות
 • איבוד גפיים.
 • למקרה שני של מחלת הסרטן – 5 שנים ממועד ההחלמה.

מחלות הכלולות בפוליסה שאחריהן הפוליסה תסתיים:

 • אי ספיקת כבד פולמיננטית
 • ניוון שרירים מסוג ALS
 • טרשת נפוצה
 •  פרקינסון
 • תרדמת 
 • דלקת מוח
 • תשישות נפש
 • עמילואידוזיס ראשונית
 • פגיעה מוחית מתאונה
 • דלקת חיידקית של קרום המוח
 • מחלת כבד סופנית.
שאלות ותשובות 
האם כדאי לעשות ביטוח מחלות קשות גם לילדים?

התשובה היא כן, מאחר ובכל גיל עלולים ללקות במחלה קשה. קחו בחשבון שככל שהגיל של המבוטח צעיר יותר, כך תשלמו פחות.

אמא שלי עברה ניתוח באבי העורקים, האם זה נחשב מחלה קשה?

ניתוח באבי העורקים נחשב מחלה קשה בחלק מהפוליסות שמציעות חברות הביטוח, למשל חברת מגדל וחברת הראל.

האם התקף לב או שבץ מוחי, שמוגדרים כאירועים רפואיים ולא כמחלות קשות, נכללים בפוליסת מחלות קשות?

שבץ מוחי נכלל בכל רשימת מחלות קשות, התקף לב פחות, יש חברות ביטוח שכוללות אותו ויש כאלה שלא.

אם חוטפים סרטן, הפוליסה נגמרת לאחר קבלת התשלום?

לא, אתה יכול להמשיך להפעיל אותה עבור מחלות אחרות, ובחלק מהפוליסות הפיצוי עבור אותה מחלה גם מתחדש אחרי חמש שנים. עדיף להתייעץ עם סוכן הביטוח.

האם יש הבדל בין מעשנים ולא מעשנים?

הבדל ניכר! לכן, אם הצהרתם בחיתום שאתם מעשנים אבל הפסקתם לעשן לאחר מכן, כדאי שתיידעו את חברת הביטוח, כדי שתעדכן את הפוליסה.

לפניכם דוגמא של הפרש המחיר לאותו מבוטח - מעשן ולא מעשן:

בן שלושים לא מעשן:
מנורה - 35 ש"ח לחודש
הראל - 48 ש"ח לחודש
הפניקס 42 ש"ח לחודש

בן 30, מעשן:
מנורה - 48 ש"ח לחודש
הראל - 63.20 ש"ח לחודש
הפניקס - 58.20 ש"ח לחודש

מאיזה גיל אפשר לעשות פוליסת מחלות קשות?

ביטוח מחלות קשות ניתן לעשות כבר מגיל שנה - הפוליסה תקפה עד גיל שבעים וחמש. כשאתם עושים ביטוח מחלות קשות השוואה של מחירים ופוליסות, תקחו בחשבון גם את הפרמטרים האישיים שלכם.

דילוג לתוכן