מגזין הביטוח 2bit.co.il פה תקבלו מידע על כל סוגי הביטוחים השונים, השוואות מחירים בביטוח, וכל המדריכים לחיסכון במחירי הביטוח שלכם

בתור בעלי מקצוע, אתם בוודאי יודעים שקיימים סיכונים מקצועיים מכל עבר. גם כך לא קל להיות בעלי מקצוע בישראל ולפעמים אתם יכולים להרגיש לגמרי לבד ושאין מי שדואג לכם. אם חוויתם את הרגשות האלו בעבר, בוודאי כבר הבנתם שעליכם לדאוג לעצמכם, בצורה הטובה ביותר על מנת להמשיך להתעסק במה שאתם אוהבים ולתת ללקוחות שלכם את השירות הטוב ביותר. בואו ללמוד על ביטוח מקצועי ועל חשיבותו העצומה.

כחלק מהדאגה לעצמכם כבעלי מקצוע אתם ודאי מפרישים לעצמכם פנסיה בכל חודש, נעזרים ברואה חשבון מוסמך ואולי גם משקיעים כסף כל חודש לקרנות וחסכונות, על מנת לדאוג לעתידכם. כל אלו הן פעולות חשובות והכרחיות, אבל חדי העין יבחינו שלא נכללת בהן דאגה לעצמכם במקרה של טעות מקצועית שעלולה לפגוע בלקוח.

בעצם, זה מאוד לא נעים לחשוב על האפשרות שלקוח ייפגע מטעות שלכם במידה כזו שתצטרכו לפצות אותו, אבל בינינו, כולם יודעים שאף אחד לא מושלם, וגם בעלי המקצוע הטובים ביותר יכולים לעשות טעויות. מבחינה סטטיסטית זה אך הגיוני שבעל מקצוע שעוסק במשלח היד שלו שנים רבות יטעה בשלב כלשהו לפחות פעם אחת.
אז מה עושים? איך מגנים על עצמכם ואיך דואגים לכסות את עצמכם במקרה כזה? כאן נכנס לתמונה הביטוח המקצועי. חשוב להכיר אותו, את האפשרויות השונות ואת ההבדלים השונים על מנת לדעת איזה ביטוח הכי מתאים לכם ולבחור בחוכמה את צעדיכם, כדי להגן על העסק שלכם ולשמור עליו מכל משמר.

מה זה ביטוח מקצועי?

ביטוח מקצועי, הידוע גם בשמו ‘ביטוח אחריות מקצועית’, הינו כיסוי ביטוחי ייעודי לבעלי עסקים שמטרתו לכסות במקרה של תביעה עקב נזק גוף, נזק רכוש או נזק כלכלי שנגרם לצד ג’ בעקבות הפרת חובה מקצועית מצדם שמקורה בטעות, השמטה או רשלנות.
מדובר על מקרים שהתרחשו בתום לב על ידי המבוטח, אחד מעובדיו או בעל העסק הקודם, כל עוד הם עוסקים במקצוע מתוך הרשימה בפוליסה. כל חברה מציעה פוליסות שונות במקצת אבל בגדול מדובר בביטוח מקצועי למהנדסים, ביטוח אחריות מקצועית למטפלים, ביטוח מקצועי לאדריכלים, ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין, ביטוח מקצועי למקצועות פרא רפואיים, לרואי חשבון, מתווכים ועוד.

דוגמה למקרה ביטוח היא למשל רופא ששכח לשאול מטופל האם הוא רגיש לתרופות וכתוצאה מכך נגרם למטופל נזק גופני. במקרה כזה באפשרותו של המטופל לתבוע את הרופא על הפרה של חובה מקצועית שמקורה ברשלנות. אם הרופא מבוטח בביטוח אחריות מקצועית, הביטוח ישפה את הרופא ויפצה את הצד השלישי, שהוא המטופל.

מה זה ביטוח מקצועי?

על מה מבוסס ביטוח מקצועי?

 

ביטוח מקצועי יכול להיות מבוסס על אחד משני דברים:

 1. הגשת תביעה – לאחר שהמקרה קרה והלקוח בחר להגיש תביעה נגד בעל העסק. רוב ביטוחי האחריות המקצועית הינם על בסיס הגשת תביעה.
 2. קרות המקרה – כאן מדובר על עצם המקרה שמחייב את הלקוח בפיצוי. היחידים שמבוטחים על בסיס זה בדר”כ הינם רופאים וצוות רפואי.

 

מה הם החריגים העיקריים בביטוח אחריות מקצועית בסיסי?

 • תביעה על הוצאת דיבה ופגיעה בפרטיות – תביעה של המבוטח בגין הוצאת דיבה, השמצה, שם רע, לשון הרע או פגיעה בפרטיות נחשבת חריגה בביטוח ולא תהיה מכוסה.
 • אובדן מסמכים – אובדן מסמכים, עיכוב של מסמכים או אובדן יכולת השימוש בהם נחשבים חריגים בפוליסה ולא יכוסו.
 • תיקונים ושינויים – הביטוח לא יכסה הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח על מנת לתקן או להשיב לקדמותה עבודה שבוצעה על ידו. כמו כן, הביטוח לא יכסה גם תקבולים שהמבוטח נתבע להחזיר ללקוחותיו.
 • אירוע ידוע לפני תחילת הביטוח – הביטוח לא יכסה אירוע שהמבוטח ידע לפני תחילת הביטוח שעלול לשמש עילה לתביעה כנגדו.
 • חבות מוצר – תביעה הנובעת ממוצרים שיצאו מחזקתו הישירה של המובטח ונמכרו, טופלו, תוקנו, הורכבו, יובאו או שווקו על ידו או על ידי כל איש בשירותו או תביעה הנובעת מהחלפת/תיקון מוצר גם אם לא יצא עדיין מחזקתו של המבוטח.
 • אי יושר של המבוטח – כל מעשה מחדל, אי יושר, הונאה, תרמית, חריגה מודעת מסמכות, מעילה באמון או פשע שנעשו על ידי המבוטח ששמו רשום ברשימה, לא יהיו מכוסים על ידי הביטוח.
 • מעשה במתכוון של המבוטח – בדומה לסעיף אי יושר של המובטח גם כאן מדובר על כל מעשה פשע, מעשה פלילי, זדוני וכו’ שנעשה על ידי המבוטח ביודעין ונגרם על ידו בכוונת תחילה.
 • נזק לעובדי המבוטח – כל חבות של המבוטח בגין נזק גוף שנגרם לעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם אצלו, לא יהיה מכוסה.
 • החזר שכר טרחה – הביטוח לא יכסה כל שכר טרחה והוצאות שהמבוטח גבה מהלקוחות שלו ונדרש להחזירם לאחר מכן.
 • ערבות – הביטוח לא יכסה תביעות או דרישות שיוגשו נגד המבוטח בגין ערבות שנתן בעבר וכל ההוצאות הנוגעות לה.
 • כספים – הביטוח אינו מכסה אובדן כספים, צ’קים ושטרות, כולל כספים שהתקבלו בנאמנות.
 • אי יכולת לסילוק חובות – הביטוח לא יכסה חוסר יכולת של המבוטח לעמוד בפירעון חובותיו, פשיטת רגל או חדלות פירעון.
 • פטנטים וקניין רוחני – הביטוח לא יעניק כיסוי עבור הפרה בפועל או הפרה נטענת של המובטח או כל מעשה מחדל אחר הקשור לפטנט, זכויות יוצרים, סימנים רשומים, סימני שירות, סימנים מסחריים, גניבה, גניבת עין או שימוש שלא כדין במידע סודי או קניין רוחני לרבות תוכנות של אחרים ומערכות מחשב.
 • נושאי משרה – הביטוח לא יכסה על היותו של המבוטח נושא משרה בתאגיד.

הרחבות לביטוח אחריות מקצועית
קיימת כמובן האפשרות לרכוש הרחבות לביטוח מקצועי בתחומים הבאים:

 1. הרחבת חריגה מסמכות – הרחבה לפוליסה שמטרתה לכסות על אחריות המבוטח בגין חבות שנגרמה עקב חריגה מסמכות בתום לב במהלך עבודתו בעיסוק המפורט בפוליסה.
 2. הרחבה בגין אובדן מסמכים – הרחבה זו נועדה לכסות על חבותו של המבוטח על פי דין מפני שאיבד מסמכים (לא כולל כספים ומסמכים סחירים) ואמצעי מידע שנמצאו בידיו במהלך העיסוק שלו. ההרחבה לא כוללת חבות בגין אובדן או נזק למסמכים בעקבות בלאי או הרעה הדרגתית בגין תנאי אקלים רגילים.
 3. הרחבת מבוטחים נכנסים –  הרחבה בפוליסה שנועדה לכסות על אחריותו של כל אדם אשר נכלל בביטוח כ’מבוטח’, בגין תביעה ראשונה במשך תקופת הביטוח הנקובה, עקב קרות מקרה ביטוח או טענה לקרות המקרה, בטרם הצטרפות האדם כ’מבוטח’ אך לא לפני התאריך הרטרואקטיבי ברשימה ובתנאי שהיה מבוטח קודם לכן בביטוח אחריות מקצועית בסיסי.
 4. הרחבת שותפים– ההרחבה נודעה לכסות על חבות שותפי המבוטח בתנאי ששמם צוין באופן מפורש ברשימה ואך ורק במסגרת פעילותם במסגרת הקשר העסקי עם המבוטח ועבורו. להרחבה זו קיים תנאי מקדים על פיו הרחבה זו לכיסוי הביטוחי תינתן רק בקיום רישיון תקף לשותפות או לתאגיד ובענפי הביטוח הרלוונטיים לחבות הספציפית.
 5. הרחבת אחריות שילוחית/נציגים מורשים– הרחבה זו מכסה על חבות המבוטח בגין מחדלים או מעשים של כל אדם הפועל בשליחות המבוטח או משמש כנציג מטעמו. התנאי לסעיף זה הוא כמובן שהפעילות התקיימה בגדר עיסוקו או מקצועו של המבוטח כפי שמופיע ברשימת הביטוח.
 6. מוות, פשיטת רגל או פסילת דין – מדובר בהרחבה למקרה מוות, פשיטת רגל או פסילת דין של כל המבוטח ושל כל אדם אחר הזכאי לשיפוי על פי הפוליסה (כלומר: המבוטחים). במקרים כאלו הפוליסה תחול על כל תביעה נגד העיזבון, היורשים, הנציגים המשפטיים או האפוטרופוס בשל מקרה ביטוח שנעשה לפני פשיטת רגל, פסילת דין או מוות של המבוטחים אשר לפי הפוליסה לפני מקרה מוות/פשיטת רגל/פסילת דין היו זכאים לשיפוי על פי הפוליסה. לכן בסעיף זה העיזבון, היורשים, הנציגים המשפטיים או האפוטרופוסים ייחשבו כאילו היו המבוטחים עצמם.
 7. פעילות מחוץ לתחום הטריטוריאלי – פוליסה מורחבת זו תכלול את חבות המבוטח או העובדים שלו בתוצאה מפעילות מחוץ לגבולות הטריטוריאליים של מדינת ישראל, בתנאי שהחבות היא על פי דיני מדינת ישראל ובתחום השיפוט שלה.
 8. הרחבה להפרת חובת סודיות – מדובר בהרחבה על פיה מוסכם כי הפוליסה המורחבת תכסה על האחריות של המבוטח עקב תביעות בגין הפרת חובת סודיות. כיסוי יחול רק במקרה הפרת סודיות של המבוטח/מי משותפיו המצוין ברשימה/בעלים/מנהלים או כל מפר חובת סודיות אחר ללא קשר למעמד או תפקיד, שנעשתה בתום לב וללא כוונת תחילה.
 9. הרחבת הוצאת דיבה – הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה יורחב כך שיכלול את חבות המבוטח עקב תביעה שתוגש נגדו בגין הוצאת דיבה או שם רע, שנעשתה בתום לב במהלך עיסוקו כפי שמפורט ברשימה.
 10. הרחבה עקב אי יושר של עובדים – הרחבה שמטרתה לכסות על אחריות המבוטח עקב תרמית, מעילה באמון או אי יושר שהתרחשו על ידי אחד/כמה מעובדיו ללא ידיעתו. מדובר בכיסוי שלא יחול בגין מעשה אי יושר/תרמית של בעל מניות בתאגיד או שותף של המבוטח.

האם חובה לרכוש ביטוח מקצועי?

ביטוח אחריות מקצועית מול ביטוח אחריות בעלי מקצוע

בעוד ביטוח אחריות מקצועית מיועד יותר לעובדים המוגדרים יותר כ’עובדי צווארן לבן’, ישנו ביטוח המתאים יותר ל’עובדי צווארון כחול’, הנקרא ביטוח אחריות לבעלי מקצוע. נגדיר כל אחד מסוגי העבודות ונפרט על השוני ביניהן ועל סוגי הביטוחים המתאימים.

 • מקצועות ‘צווארון לבן’: מקצועות אלו הינם מקצועות הבנויים על עבודה מנטלית, אינטלקטואלית ומחשבתית ומבוססים על לימודים גבוהים ותקופות הכשרה ארוכות. במקצועות אלו נכללים למשל רופאים, סוכני ביטוח, רואי חשבון, עורכי דין, מהנדסים ועוד.
 • מקצועות ‘צווארון כחול’: מקצועות אלו הם מקצועות הבנויים על עבודת כפיים, למשל בעלי מלאכה, טכנאים, חשמלאים, אינסטלטורים ועוד.

ביטוח אחריות לבעלי מקצוע מיועד בעיקר לעובדי ‘הצווארון הכחול’ ומטרתו לספק להם כיסוי פרקטי יותר מפני סיכונים מקצועיים שסביר שיתרחשו במסגרת עבודת כפיים. כמו כן, לרוב נהוג לרכוש פוליסה משלימה לפוליסה זו שמכסה אחריות כלפי צד ג’ ופוליסת אחריות מוצר מאחר ועובדי ‘צווארון כחול’ רבים עוסקים בהרכבה של מוצרים ולכן עשויים להיות חשופים לתביעות מכיוונים שונים בשל כך.

ביטוח אחריות מקצועית מול ביטוח לעסקים

ביטוח לעסקים הינו ביטוח רחב מאוד שמכיל הרבה דברים שעלולים לקרות לעסק ובתוכו באמת נמצא ביטוח אחריות מקצועית וגם עוד כמה ביטוחים דומים. נציג אותם ולאחר מכן נעשה סדר ונעמוד על ההבדלים ביניהם:

 1. ביטוח אחריות כלפי צד ג’: ביטוח שמכסה חוב כספי של המבוטח לנפגע (הצד השלישי), כתוצאה מאירוע בלתי צפוי שגרם לנפגע לנזק גופני ו/או לאובדן רכוש.
 2. ביטוח אחריות מקצועית: הביטוח שבו אנו עוסקים, שנכנס גם הוא תחת ביטוח לעסקים. זהו ביטוח צד ג’ לעסק במסגרתו ניתן כיסוי חוב כספי כתוצאה מנזק גופני, כלכלי או נזק ברכוש שגרם בעל מקצוע לצד ג’ עקב הפרת חובה מקצועית בשוגג ובתום לב שנגרמה על ידי רשלנות, מחדל או טעות של המבוטח במסגרת משלח ידו.
 3. ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה: ביטוח זה הוא ביטוח שהחברה רוכשת על מנת לכסות את החוב הכספי של נושא משרה בחברה שגרם לצד ג’ לנזק כלכלי טהור כתוצאה מרשלנות, עקב מעשה שלא כדין.

ביטוח אחריות מקצועית מול ביטוח אחריות כלפי צד ג’

 • אירוע לא צפוי – ביטוח אחריות כלפי צד ג’ מדבר על אירוע לא צפוי שגרם לצד ג’ לנזק גופני או לאובדן רכוש. כלומר לא מדובר במשהו שבעל המקצוע עשה אלא במשהו שקרה, יותר כמו: לקוח יצא מטיפול פסיכולוגי בלילה, החליק במדרגות הקליניקה ונפצע. במקרה כזה צריך להיות בידי בעל העסק ביטוח אחריות כלפי צד ג’, כלומר ביטוח יותר כללי מפני הלא צפוי.
 • אירוע רשלנות מקצועית – ביטוח אחריות מקצועית מפצה רק במקרה שבו בעל העסק (וגם קודמו או אחד מעובדיו) ביצע טעות, רשלנות או השמטה בתום לב במקצוע בו נרשם בעל העסק. למשל אדריכל עצמאי שתיכנן חלק קטן במבנה בצורה לא נכונה וכתוצאה מכך נגרם נזק לצד שלישי. כאן ייכנס לתוקף ביטוח מקצועי במידה ויש לו כזה, כי הנזק נגרם מטעות מקצועית אקטיבית שהוא עשה בתום לב.

ביטוח אחריות מקצועית מול ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

כאן זה כבר עניין שקשור למי הוא בעל הפוליסה ולמי הוא המבוטח.

 • החברה היא בעלת הפוליסה, העובד הוא המבוטח – ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה הינו ביטוח שנרכש על ידי החברה במטרה להעניק כיסוי ביטוחי לדירקטורים ונושאי משרה בהווה או בעבר בגין תביעות שהגיש נגדם צד שלישי. במקרה הזה כן מדובר בתביעה שהוגשה על נזק שנרגם כתוצאה מרשלנות מקצועית בתום לב של הדירקטור ונושא המשרה, אך כאן המבוטח אינו מבטח את עצמו, כלומר החברה היא בעלת הפוליסה, ולא המבוטח עצמו (נושא המשרה).
  לדוגמה: בעל מניות מגיש תביעה נגד דירקטור לשעבר בחברה גדולה, בטענה שהחלטה שלו הקשורה לכספים התקבלה בצורה רשלנית. המבוטח הינו הדירקטור, אך בעלת הפוליסה הינה החברה, שמבטחת את עובדיה בהווה ובעבר נגד מצבים מעין אלו.
 • בעל העסק הוא המבוטח וגם בעל הפוליסה – ביטוח מקצועי לעומת זאת, נרכש על ידי בעל העסק שהוא גם המבוטח וגם בעל הפוליסה על מנת להגן עליו מאותו מצב של
  רשלנות במקצוע שלו, אך כאן הוא זה שמבטח את עצמו והוא בעצמו בעל הפוליסה.
  למשל: מהנדס בניין עצמאי שרשלנות שלו גרמה ללקוח להיפצע באתר הבנייה. במקרה הזה המהנדס העצמאי הוא גם בעל הפוליסה וגם המבוטח.

פוליסה משולבת לביטוח אחריות מקצועית יחד עם ביטוח אחריות מוצר

מטרתם של שני הביטוחים היא לכסות את המבוטח מתביעת צד ג’ בגין נזק שנגרם לו בעקבות הפרת חובת הזהירות של המבוטח כלפיו.
ביטוח אחריות מקצועית מגן מפני תביעות בגין חוסר מיומנות במשלח יד של המבוטח, בעוד ביטוח אחריות המוצר מגן מפני תביעות מנזק שנגרם ללקוח על ידי מוצר פגום.

עם זאת, לעיתים נוצר מצב בו הסיבה לנזק שנגרם עקב שימוש במוצר פגום (שמבוטחת על ידי ביטוח אחריות המוצר) הינה פגם בתכנון המוצר עצמו (שמבוטחת על ידי ביטוח אחריות מקצועית).
אצל חלק מהמבטחים ניתן לרכוש פוליסה משולבת המכסה יחד ביטוח אחריות מקצועית וביטוח לאחריות המוצר. היתרון של פוליסה זו הוא בחסכון בעלות ותשלום השתתפות עצמית פעם אחת בלבד ולא פעמיים, גם כאשר הסיבה לתביעה הינה סיבה המשלבת ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות למוצר. החיסרון של פוליסה זו הוא בגבולות אחריות משותפים לשתי הפוליסות ביחד, כלומר גבול האחריות לפי פוליסה אחת יכול לבוא על חשבון הכיסוי בפוליסה השנייה במקרים בהם מוגשת תביעה העולה על גובה גבולות האחריות.

שאלות ותשובות
שאלה: איך מוגדרת 'רשלנות' של בעל מקצוע?

על פי פקודת הנזיקין, רשלנות של בעל מקצוע היא אי שימוש במיומנות שלו וגם חוסר זהירות סביר שהיה ננקט על ידי אדם סביר ונבון שעבר הכשרה באותו משלח יד. כלומר, כל בעל מקצוע שלא מיישם את אשר למד ולא נוהג באחריות סבירה לאור ההכשרה שעבר נחשב למתרשל.

שאלה: איך מוגדר 'היפר חובה מקצועית' ואיך זה קשור לביטוח צד ג'?

היפר חובה מקצועית הוא בעצם אי פעולה, או פעולה כנגד מה שלמד בעל המקצוע ויודע שעליו ליישם במקרה מסוים בעבודתו, בדומה למה שתואר בתשובה הקודמת. הקשר של הפרת חובה מקצועית לביטוח צד ג', הוא שביטוח צד ג' לא מכסה הפרת 'חובה מקצועית' אלא מתייחס רק למקרי נזק בלתי צפויים שקרו ואינם שייכים למקצועו של בעל העסק, לכן רק ביטוח מקצועי מכסה הפרת חובה מקצועית, וביטוח צד ג' לא מכסה מקרה כזה.

שאלה: על מה מבוססת הפוליסה הסטנדרטית של ביטוח מקצועי והאם היא ניתנת להרחבה?

הפוליסה הסטנדרטית של ביטוח מקצועי מבוססת על דיני הנזיקין, אך אכן ניתן להרחיב אותה לכל דין.

שאלה: מה היא התאמת פרמיה בביטוח מקצועי?

התאמת פרמיה בביטוח מקצועי מתרחשת בעצם במצב בו דמי הביטוח ברשימה חושבו על ידי אומדן הכנסות בעל העסק מעיסוקו. במקרה כזה בעל העסק מחויב למסור הצהרה בכתב על הכנסותיו בזמן תקופת הביטוח ולהתחייב לתשלום ההפרש בין דמי הביטוח הראשוניים לדמי הביטוח הסופיים.

שאלה: כמה עולה ביטוח אחריות מקצועית?

העלות של ביטוח מקצועי משתנה כמובן מבעל מקצוע לבעל מקצוע ותלויה בפוליסה שהוא בוחר לרכוש ובבחירה שלו האם להרחיב אותה או להסתפק בפוליסה סטנדרטית. מדובר בעניין אינדיבידואלי ולכן כדאי לקבל מספר הצעות ולערוך השוואת בין חברות הביטוח השונות.

שאלה: האם הפוליסה מכסה נזק כלכלי טהור לצד ג'?

התשובה היא כן. הפוליסה מכסה נזק כלכלי טהור לצד ג' ומכסה גם נזק ישיר ותוצאתי.

אנחנו מקווים שהמידע עזר לכם להכיר לעומק ובצורה טובה את תחום האחריות המקצועית ולאורו תוכלו לשקול בחוכמה רבה יותר את צעדיכם בכל הקשור לרכישת ביטוח מקצועי שיכסה את הצרכים שלכם במלואם ויגן עליכם מפני סיכונים שלא תמיד חשבתם עליהם או התכוננתם אליהם לפני כן.

מקווים שלמדתם על ההבדלים בין הביטוחים השונים ובכך תוכלו לדאוג לעצמכם לכיסוי מלא ומקיף בשלל מקרים שונים.
כולנו תקווה שלא תתקלו במקרים כאלו ושלא תצטרכו להשתמש בביטוח על מנת להגן על עצמכם מפני טעויות אנוש, אך עדיף שתהיה לכם את האפשרות להגן על עצמכם מאשר שתמצאו את עצמכם במגוון מצבים לא נעימים שיכולים להוות סכנה עסקית ממשית עבורכם.

דילוג לתוכן