פורטל הביטוחים הגדול בישראל
• כל מה שצריך לדעת על ביטוח •

מאחר ש BIT2 (להלן “החברה”) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן -“האתר”), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. 

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים מהאתר, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. 

מאגר המידע 

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

זכויות יוצרים
על כל התכנים באתר חל חוק זכויות יוצרים ואין להעתיק ו/או לצטט כל תבנית ממנו ללא אישור מראש ובכתב.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתר.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. 

מסירת מידע לצד שלישי 

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן: 

אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה. 

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;

אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין; 

אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 

אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של ידיעות אינטרנט, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לידיעות אינטרנט ולצד שלישי המוצגות באתרי BIT2. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.

Cookies 

אנו (וגורמי צד ג’ המספקים שירות מטעמנו) משתמשים בקובצי Cookie ובכלים אחרים (כגון כלי אנליזה מקוונים ופיקסלים למדידה (pixel tags) ) כדי לאסוף באופן אוטומטי מידע אודותיך בעת השימוש שלך באתר BIT2, בכפוף לתנאי הצהרת פרטיות זו ולדינים והתקנות החלים. סוגי המידע שאנו אספנו ממך אוטומטית ועשוי לכלול:

• מידע על סוג הדפדפן שלך

• פרטים על דפי האינטרנט שבהם צפית

• כתובת ה-IP שלך

• קישורים שעליהם לחצת

• שם משתמש, תמונת פרופיל, מינך, רשתות וכל מידע אחר שתבחר לחלוק איתנו תוך שימוש באתרי צד ג’ (לדוגמה, כשאתה משתמש בפונקציית “like” בפייסבוק או בפונקציית +1 באתר Google+)

• האתרים שבהם ביקרת לפני שהגעת לאתר BIT2

(יחד להלן: “המידע הנאסף באתר”)

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים 

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתר שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע 

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

שירותי מסרים בנייד

אנו עשויים להעמיד לרשותך שירות שבאמצעותו תוכל לקבל הודעות טקסט או סוגי הודעות אחרים מbit-2 כגון –SMS (שירות מסרונים מידיים), MMS (שירות מסרי מולטימדיה) או EMS (שירות מסרים מורחב) ,במכשיר האלחוטי או במכשיר הנייד שברשותך (להלן: “שירות מסרים בנייד”). הרשמה לאחד או יותר משירותי המסרים בנייד, משמעותה שאתה מסכים לקבל מסרים מסוג זה מbit-2 אל הכתובת או אל מספר הנייד שמסרת למטרה זו (אלא אם כן תבחר שלא לקבל מסרים אלה ועד שתבחר זאת, על ידי ביצוע ההוראות בסעיף זכויות הפרטיות שלך ואל מי לפנות להלן).

אתה מבין כי התעריף הסטנדרטי של מפעיל השירות הסלולרי שלך יחול על מסרים אלה, וכי אתה רשאי לשנות את דעתך בכל עת על ידי ביצוע ההוראות בסעיף זכויות הפרטיות שלך ואל מי לפנות להלן. אם תחויב בדמי שירות בחשבונית השירות האלחוטי שלך, אתה מסכים שאנו עשויים לאסוף ממך ולמסור למפעיל הסלולרי את פרטי התשלום הרלוונטיים בקשר לחיוב זה. אתה מאשר בזאת כי אתה הבעלים או שאתה משתמש מורשה במכשיר הסלולרי המשמש אותך להרשמה לשירות המסרים בנייד, ומאשר כי אתה מורשה לאשר את החיובים הנוגעים לכך.

בנוסף לעמידה במגבלות גיל מסוימות ובתנאים אחרים הקשורים לשירות המסרים בנייד, ייתכן שתידרש להירשם באמצעות פרטים אישיים כגון שמך, הודעת טקסט, כתובת אלחוטית או מספר טלפון סלולרי. אנו עשויים גם לקבל את התאריך, השעה והתוכן של המסרים שלך במהלך השימוש שתעשה בשירות המסרים בנייד. השימוש שאנו נעשה במידע שנקבל בקשר לשירות המסרים בנייד יהיה בהתאם להצהרת פרטיות זו. שים לב, עם זאת, שגם המפעיל הסלולרי וספקי שירות אחרים עשויים לאסוף נתונים על השימוש שלך במכשיר הסלולרי, והפרקטיקות שלהם כפופות לכללי המדיניות של כל אחד מהם.

אתה מאשר ומסכים כי שירות המסרים בנייד מסופק דרך מערכות סלולר המשתמשות בגלי רדיו (ובאמצעים אחרים) להעברת תקשורת על גבי רשתות מורכבות. איננו ערבים לכך שהשימוש שלך בשירות המסרים בנייד יהיה פרטי או מאובטח, ואיננו נושאים בחבות כלפיך בגין היעדר פרטיות או היעדר אבטחה שאתה עשוי להיחשף להן. אתה נושא באחריות המלאה לנקוט את אמצעי הזהירות ולספק את אמצעי האבטחה המתאימים ביותר למצבך ולשימוש המיועד בשירות המסרים בנייד. אנו עשויים גם לגשת לתוכן של חשבון הטלפון הסלולרי ו/או הטלפון הנייד שלך אצל מפעיל התקשורת שלך, וזאת למטרות זיהוי ופתרון בעיות טכניות ו/או בקשר לתלונות הקשורות לשירות.

זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל info@2bit.co.il

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

דילוג לתוכן