פורטל הביטוחים הגדול בישראל
• כל מה שצריך לדעת על ביטוח •
תיקון 190 לחוק בנושא ניהול קופות הגמל

עיקרי סעיף 190 לחוק

מטרתו של התיקון לחוק נבע מהרצון לאפשר לגמלאים שמלאו להם שישים שנה ושהם מקבלים פנסיה חודשית בסכום מינימלי של 4.500 ₪, לבצע השוואת קופות גמל לפי תיקון 190 , ליהנות מהכספים הללו על ידי הטבות שונות שניתנו להם כמו תיקון 190 פיצויים וזאת לאור העובדה שהם חסכו כספים בעמל רב לאורך שנים רבות של עבודה .

בהתאם לשינויים שנקבעו בחוק החדש ועל פי השוואות קופות גמל לפי תיקון 190 , הפנסיונרים יוכלו למשוך כספים, להעניק כספים ליקיריהם ולנהל את הכספים הללו באופן נוח וכלכלי הרבה יותר.

החשיבה על כך נבעה מהעובדה שמבוגרים רבים נאלצו לשלם מס עבור משיכת הכספים שצברו לאורך שנים רבות וזאת כשביקשו למשוך את הכספים שנועדו בדרך כלל למטרות טובות כמו שיפור איכות החיים וסיוע לילדים.

שאלון קצר לבדיקת התאמה למיקסום תשואות בקופות הגמל שלך
בדקו כמה כסף תוכלו להרוויח בחודש מתשואות בקופות הגמל שלכם
18-28
29-44
45-69
70+

תיקון 190

תיקון חוק 190 לפקודת מס הכנסה, מאפשר לגמלאים להפקיד בקופות הגמל כספים פנויים שנמצאים ברשותם ולצרף אותם לכספים שלהם שקיימים כבר בקופות הללו. בדרך זו הם נהנים מהיתרונות של קופות הגמל מול דרכי החיסכון הנורמטיביות, כמו כספים הנמצאים בחשבון העובר ושב, סגורים לתקופה מסוימת בפיקדון קצר מועד, או הושקעו במניות מסוימות בשוק ההון.

משיכת כספים מקופת הגמל

עם תיקון חוק 190 החוסכים יכולים בהגיעם לגיל שישים, למשוך את הכספים הללו בכמה אופציות בהתאם לביצוע השוואת קופות גמל לפי תיקון 190:

 • משיכה חד פעמית של מלוא הסכום הכספי הדרוש להם, תוך תשלום מס הכנסה בשיעור של % 15 נומינלי, רק ממרכיב הרווח היחסי על פי תיקון 190 פיצויים.
 • הגשת בקשה לקבלת קצבת פנסיה חודשית מהכספים שהצטברו וזאת ללא תשלום מס עד יום מותם.
 • על ידי השוואות קופות גמל לפי תיקון 190 קיימת אפשרות להעניק את הכספים הללו או חלק מהם לילדים. היורשים יכולים להמשיך ולחסוך בתנאים הייחודיים של החוסך או שהם יועברו ללא תשלום מס רווח הון.

העברת כספים בין חברות ההשקעות המחזיקות קופות גמל

תיקון חוק 190 מאפשר לבעלי קופת גמל להעביר את הקופה מחברת ההשקעות הנוכחית שבה הם חוסכים לחברת השקעות אחרת, משיקולים של חיסכון בדמי ניהול ותשואה גבוהה יותר וזאת על פי השוואת קופות גמל לפי תיקון 190.

במקביל על פי תיקון 190 הסבר, אפשר להרחיב את ההיצע בתוך תיק ההשקעות ולהוסיף לנכסים הסחירים בבורסה גם קרנות השקעה, נכסים לא סחירים מבורסות שונות בעולם, מניות של חברות נדל”ן מניב, קרנות גידור וסוגים רבים נוספים של מניות כאפיקי השקעה.

כאשר ההשקעה מתבצעת דרך קופת הגמל תוך כדי השוואות קופות גמל לפי תיקון 190, הלקוח אינו משלם מס בגין ריביות או דיבידנדים שגרף עקב ההשקעה בניירות הערך הישראלים. כמו כן, דמי הניהול באופציה זו הם נמוכים באופן משמעותי וכך גם ההוצאות הישירות על פי האישורים הקיימים בתקנון.

תיקון חוק 190 הסבר הוא שכל אדם יכול לבצע המשיכה באופן הוני של כל כספו או חלק ממנו בכל זמן, על פי החלטתו ובהתאם להשוואת קופות גמל לפי תיקון 190 ולתנאי המשיכה בקופה הספציפית.

הלוואות על סמך הכספים הקיימים בקופת הגמל

על פי תיקון 190 לקוח הזקוק לכספים אך אינו מעוניין לרוקן את קופת הגמל או חלק משמעותי ממנה, יכול להגיש בקשה לקבלת הלוואה בסכום הדרוש לו, מתוך הקרן הקיימת בקופה.

יש לכך כמה יתרונות כיוון שמדובר בהלוואה:

 • ההלוואה היא בתנאים מסחריים מצוינים ובריבית נמוכה.
 • מלוא הכספים נותרים בקופת הגמל וממשיכים לצבור ריביות והצמדות לאורך זמן.
 • הלקוח משלם בכל חודש ריבית בלבד. העלויות נקבעות בהתאם לסכום ההלוואה ולעלות הכללית של חיוב הריבית, אך מדובר בסכומים קטנים יחסית של עשרות או מאות שקלים בכל חודש.
 • הלקוח נדרש לחתום על מסמכים מסוימים כדי לממש את ההלוואה.
 • בדרך זו הוא נהנה מהכספים הנחוצים לו ולא מפסיד את הקרן כיוון שבדרך כלל מדובר על סכומים נאים ויתרה מזאת, הקרן ממשיכה לצבור את הרווחים החודשיים והשנתיים של קופת הגמל.
 • אם בעתיד, הלקוח ירצה למשוך את הכספים, יקוזז מהסכום שהצטבר סכום ההלוואה. אם עבר פרק זמן ארוך, סכום הקרן יהיה הרבה יותר גבוה ולכן הוא יקבל סכום נאה לאחר הקיזוז.
 • ברוב המקרים קופות הגמל מאשרות מתן הלוואה בשיעור כשמונים אחוז מסך הכספים הקיימים בקופה.

אפשרות של תוספת כספים לחיסכון

תיקון חוק 190 מאפשר לעמיתים שכבר קיימת ברשותם קופת גמל לאחר שביצעו השוואות קופות גמל לפי תיקון 190 , להוסיף לחיסכון זה כספים נוספים שקיימים ברשותם. מדובר בעיקר בשכירים ששכרם החודשי הוא גבוה ולכן הם מסוגלים להפריש בכל חודש סכום נאה לטובת החיסכון. כמו כן, הם יוכלו לנתב לקופת גמל זו גם כספים שהם חוסכים היום בדרכים אחרות כמו לדוגמה כספים שנשמרים בחשבון העובר ושב או בפיקדון קצר מועד. בדרך זו הם מעלים באופן משמעותי את סך הכספים שלהם בקופת הגמל.

החשיבה היא לצבור את הכספים הללו בדרך זו לאור היתרונות הגדולים של המעטפת, כדי שיהיה להם לעת זקנה עבורם או עבור ילדיהם. תיקון חוק 190 יצר גם שקט נפשי לציבור המבוגרים כשהם יודעים שיש להם ביטחון כלכלי ושהם יוכלו לממש אותו בכמה דרכים על פי הצורך ובהתאם להחלטה הנכונה ביותר עבורם.

הפחתה בשיעור המס וקבלת אישור לתשלום מס נדחה

תיקון חוק 190 הסבר הוא שבעבר כל אדם שהחליט למכור ניירות ערך שהיו ברשותו, שילם מס רווח הון בשיעור % 25 מיד עם משיכת הכספים. לאחר תיקון 190, החוסך משלם מס בשיעור % 15 בלבד ואינו מחויב לשלם זאת באופן מידי, אלא הוא יכול לדחות זאת למועד מאוחר יותר שהוא מועד היציאה מהתוכנית. בדרך זו סך הכספים הקיימים בתיק ההשקעות וגם הסכום שהיה אמור להיות משולם כמס, צובר רווחים.

יתרונות לתיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, הוא תיקון חשוב לחוק ועל פיו הבעלים של קופת הגמל יכול לבצע משיכה של הכספים השייכים לו תוך השוואת קופות גמל לפי תיקון 190, בכמה אופציות וזאת כדי לאפשר חשיבה גם לטווח הרחוק.

לחוסך שעבר את גיל שישים לבצע זאת באופן פשוט והוגן בהתאם לאפשרות של תיקון 190 פיצויים:

 • דמי הניהול שנקבעו למסלולים הללו הם נמוכים באופן משמעותי.
 • על פי תיקון חוק 190, נקבע שקיימים כמה מסלולים להשקעת כספים שכל אחד מהם הוא ברמת סיכון אחרת.
 • אם אדם הפקיד כספים שסכומם הכללי הוא מעל התקרה שמעניקה קצבאות חודשיות, הוא יוכל למשוך אותם אם הגיע לגיל שישים. מהסכום ההוני יקוזז מס בשיעור % 15 בלבד במקום השיעור הריאלי של תיקי השקעות בבנקים ששיעורם הוא % 25 .
 • או לחלופין, על פי תיקון 190 הסבר הלקוח יכול לבקש קצבה חודשית לכל ימי חייו שהיא פטורה ממס.
 • זוהי ההזדמנות היחידה להעביר את הכספים לילדים על פי תיקון 190 פיצויים ללא תשלום מס, הם יוכלו לקבל את הכספים, או להשקיע אותם בקופת גמל על שמם תוך שמירת כל התנאים הייחודיים שהיו להוריהם. זהו שינוי מהותי כיוון שאם הילדים ירצו לפתוח קופות גמל עצמאיות הם לא יוכלו לקבל תנאים מצוינים כמו התנאים הללו גם אם יבצעו השוואת קופות גמל לפי תיקון 190.
 • יש אפשרות לבצע העברה חופשית של הכספים מקופת גמל מסוימת הקיימת בחברת השקעות ספציפית לקופת גמל אחרת המנוהלת על ידי חברת השקעות אחרת. וזאת לאחר ביצוע השוואת קופות גמל לפי תיקון 190 ובדיקת הכדאיות הפיננסית על פי התשואות של כל אחת מקופות הגמל. מעבר זה קורה ללא תשלום מס וללא עלויות נלוות ולכן מדרבן את החוסכים לבצע צעד כזה מעת לעת וכך להגדיל את הונם אם התשואות בקופת הגמל החדשה אכן ימשיכו לעלות כפי שרואים זאת בדוחות האחרונים שלהם.
 • רק אם הלקוח פודה את מלוא הכספים על פי תיקון 190 הוא ישלם מס רווח הון.

חסרונות לתיקון 190

יוזמי תיקון חוק 190 חשבו על מכלול גדול מאד של נושאים כשהם חשבו על התיקון, אך אף על פי כן יש בו כמה נקודות תורפה שיש לשים לב אליהן שחלקן קשורות לנושא השוואת קופות גמל לפי תיקון 190. לכן חשוב להיות ערניים ולבצע את השינויים במידת הצורך.

 • תיקון 190 חסרונות הוא האפשרות למשיכת כספים אפשרית רק לאחר גיל שישים וזאת לפי תיקון 190 פיצויים, כך שמי שזקוק לכספים הללו לפני מועד זה, לא יכול למשוך אותם בתנאים מועדפים, אלא במשיכה הנושאת תשלום מס בשיעור מלא של % 35 או לחלופין בצורה של הלוואה. דרישת המס היא גבוהה מאד ולכן יוצרת גם חוסר כדאיות וגם תחושה שמשלמים מס סכום גבוה מאד וחסר פרופורציה.
 • במסגרת תיקון 190 הסבר,ניתן למשוך סכום הוני חד פעמי, רק לאחר שאתם מוכיחים לפקיד השומה שאתם מקבלים תשלום חודשי בסך כ – 4.500 ₪, וללא קשר להכנסתו של בן הזוג.
 • קצבה זו יכולה להירשם על שמו של בן הזוג שביצע בפועל את ההפקדה בלבד.
 • תיקון 190 חסרונות הוא קיומה של הסתייגות שאינה מאפשרת משיכה בסך כ – 35.000 ₪ מכל הפקדה שבוצעה בקופת הגמל, זהו סכום מינימום שנותר תמיד בקופה לצורך תשלום קצבה.
 • כאשר מבצעים הפקדה בקופת הגמל על ידי השוואות קופות גמל לפי תיקון 190 ולאחר מכן מעוניינים למשוך את הכספים, הלקוח אמור להוכיח לאור תיקון חוק 190 את כל הפעילות הכספית.
 • הפקדה של כספים בקופת הגמל נחשבת כקצבה ״מוכרת״, למעט חלק מהסכום שהושאר בנפרד בסך כ – 35.000 ₪ שיוגדר כקצבה ״מזכה״ אותו ניתן למשוך רק בדרך של קצבה חודשית בגיל הפרישה.
 • לקוחות המחזיקים בכמה קופות גמל שכל אחת מהן מוחזקת בחברת השקעה אחרת ומעוניינים למשוך כספים מכולן, כל אחת מהקופות הללו תותיר אצלה את הסכום בסך כ – 35.000 ₪, זהו תיקון 190 חסרונות, כיוון שבדרך זו סך הכספים שנותרים בקופות השונות הוא משמעותי.
 • גם לקוח שיחליט בכל שנה למשוך חלק מהכספים שלו בעקבות תיקון 190 פיצויים, ישאיר בקופה סכום כספי בגובה זה וגם זה במסגרת תיקון 190 חסרונות.

סכומי ההפקדות לקופת הגמל

אפשרות ההפקדה לתיקון 190 אינו מוגבל בסכומים אך לעומת זאת, כאשר מדובר בסכום משיכה גבוה על הלקוח לגשת למשרדי מס הכנסה ולקבל אישור על גובה המס שעליו לשלם בגין כל משיכה.

לקוח המעוניין לבצע הפקדה לאחר ביצוע השוואת קופות גמל לפי תיקון 190, נדרש לחתום על מסמך המאשר כי ביצע את כל ההפקדות בהתאם להוראות של תיקון 190, בהתאם לכללים הבאים:

תיקון חוק 190 הסבר הוא שחוסך שהפקיד עד שמלאו לו 67 שנים, על פי חישוב של פי ארבע של השכר הממוצע במשק בהכפלת המקדם שנקבע בטבלה.

חוסך שהפקיד לאחר שמלאו לו 67 שנים, על פי חישוב של פי חמש של השכר הממוצע במשק בהכפלת המקדם שנקבע בטבלה.

הפקדת כספים בקופות הגמל

תיקון 190 חסרונות הוא שכספים מקופות הגמל אפשר למשוך רק אחרי גיל 60, אך הפקדות אפשר לבצע בכל גיל וזאת על פי תיקון 190.

תיקון 190 פיצויים

תיקון 190 פיצויים מתייחס למי שמסיים את עבודתו ויוצא לפנסיה, מתלבט כיצד לנתב את הכספים שיקבל במסגרת הפיצויים ממקום העבודה.

לאחר תיקון 190 עומדות בפניו כמה אפשרויות במסגרת השוואות קופות גמל לפי תיקון 190:

 1. משיכה
 2. רצף פיצויים
 3. העברת הכספים לקופה הונית אישית
 4. רצף קצבה

משיכהתיקון חוק 190 הסבר הוא שקיימת אפשרות לכל לקוח לבצע משיכה חד פעמית של כספי הפיצויים על פי המידע הרשום בטופס 161 וזאת אם הם פחותים מתקרת הסכום שקיים עליו פטור מניכוי מס. תיקון 190 חסרונות הוא אם מדובר בסכום גבוה יותר, מקום העבודה ינכה את המס במקור ויעביר סכום זה לרשויות המס.

רצף פיצוייםתיקון 190 פיצויים מאפשר רצף פיצויים שהיא אופציה לשמירת מלוא הכספים ככספי פיצויים לאחר ביצוע השוואת קופות גמל לפי תיקון 190 ולקבל החלטה שההתחשבנות עם מס הכנסה תתבצע בשלב מאוחר יותר ובינתיים כל הסכום הגדול נשמר ללקוח.החשיבה היא לדחות את ההתחשבנות כיוון שקיימת סבירות גבוהה שעל פי תיקון 190 פיצויים תקרת הפטור תהיה בסופו של דבר גבוהה יותר ושיעורי המס השולי יהיו מופחתים. הרצף יישמר גם אם העובד עבר לעבוד בשנים האחרונות אצל מעסיק אחר ורמות השכר היו עקב כך גבוהות או נמוכות יותר.
הלקוח בהתאם לתיקון 190 יכול לשנות את דעתו ובמהלך השנה הראשונה לאחר עזיבת מקום העבודה, אם מצא מקום עבודה אחר או שנתיים לאחר עזיבת מקום העבודה האחרון.

העברת הכספים לקופה הונית אישיתהחשיבה הבסיסית של תיקון 190 פיצויים היא שכל פורש לאחר ביצוע השוואות קופות גמל לפי תיקון 190 היא לא לפגוע בזכויות שקיימות לו ולכן קיימת העדפה להעברת כספי הפיצויים לקופת גמל עצמאית שתיפתח על שמו של מקבל הכספים. היתרון הגדול הוא שהקופה הזו תהיה זמינה בכל עת למשיכה הונית.מכיוון שזוהי קופת גמל ייעודית למטרה זו בלבד, לא תהיה אפשרות להפקיד בה כספים מעבר לסכום הקיים וזהו תיקון 190 חסרונות.

רצף קצבהתיקון חוק 190 הסבר הוא שקיימת אפשרות להשאיר את הפיצויים במסגרת קופת גמל או קרן פנסיה שאינה מעבירה קצבה חודשית וזאת במטרה לקבל בעתיד תשלומים חודשיים לאחר סיום העבודה בפועל.תיקון 190 חסרונות הוא שאם הלקוח מעוניין למשוך כספים, הוא יכול למשוך רק את הכספים הפטורים ממס עד הגובה שיש לכך אישור ואת שאר הכספים הוא ישאיר בקופה לטובת קבלה של קצבה חודשית בעתיד.

הכספים הללו ממתינים להגעתה של תקופת הפנסיה ועליהם תתבצע בעתיד ההתחשבנות של המיסוי. בדרך זו של הפעלת תיקון 190 פיצויים, העובד חוסך למעשה כספים כיוון שהוא מפחית את גובה המס על הפיצויים הקיים בעת העזיבה של מקום העבודה.תיקון 190 חסרונות הוא שעל פי החוק, החל משנת 2000 העובד יכול להתחרט על החלטה כלכלית שקיבל בעבר וכעת הוא יכול לקבל החלטה אחרת בדבר רצף קצבה, וכך העובד יכול למשוך את מלוא כספי הפיצויים המגיעים לו או לבקש קצבה חודשית ובהתאם לכך לשלם גם את מלוא דרישת המס.כל לקוח בוחר בדרך הנראית לו בהתאם למצבו הכספי ולהתנהלות הפיננסית האישית שלו.

השוואת קופות גמל לפי תיקון 190

במסגרת החוק החדש אפשר לבצע השוואת קופות גמל לפי תיקון 190 ולעבור בין הקופות השונות ללא עלויות נלוות. זהו יתרון גדול עבור כל מי שכספיו נמצאים בקופת גמל מסוימת שהתשואות שלה נמוכות יחסית לקופות הגמל האחרות.

בזכות אופציה זו הלקוח יכול לבקש העברה של הכספים מקופה לקופה ללא צורך בהסברים או בתשלום עמלות גבוהות. הוא נותן הראה ומקווה שגם בשנה הנוכחית הקופה החדשה שאליה הוא מעביר את הכספים, תקצור תשואות גבוהות.

תיקון חוק 190 בהיבט המשפחתי

עבור גמלאים רבים תיקון החוק יצר סדר בניהול הכספים עבורם וגם עבור העתיד של דור ההמשך. בהתאם לתוכניות שלהם הם יחליטו אם למשוך את מלוא הכספים או לחלופין ליצור הכנסה פאסיבית של הקצבה החודשית שתוסיף להכנסות החודשיות שלהם וכך תקל עליהם בהתנהלות היום יומית.

מעבר לכך זו גם הזדמנות לסייע לילדים במידת הצורך, על ידי העברת כספים ללא תשלום מס או לחלופין לאפשר להם לצבור את הכספים הללו בקופות גמל חדשות שיירשמו על שמם ויזכו לתנאי חיסכון מועדפים.

בכל דרך בה יבחרו, מדובר בחשיבה על הביטחון הכלכלי שיוצר שקט נפשי לכל אדם אך במיוחד לאנשים בגיל מבוגר.

שאלון קצר לבדיקת התאמה למיקסום תשואות בקופות הגמל שלך
בדקו כמה כסף תוכלו להרוויח בחודש מתשואות בקופות הגמל שלכם
אני גבר
אני אישה
דילוג לתוכן