תיקון 190

תיקון 190 לחוק בנושא ניהול קופות הגמל

עיקרי סעיף 190 לחוק
מטרתו של התיקון לחוק נבע מהרצון לאפשר לגמלאים שמלאו להם שישים שנה ושהם מקבלים פנסיה חודשית בסכום מינימלי של 4.500 ₪, לבצע השוואת...

דילוג לתוכן