פורטל הביטוחים הגדול בישראל
• כל מה שצריך לדעת על ביטוח •
ביטוח למקרה מוות

ביטוח חיים או בשמו המקצועי יותר ביטוח ריסק, הינו כיסוי ביטוחי המעניק סכום כסף חד פעמי אשר נקבע מראש על ידי המבוטח בפוליסה. במקרה מוות של המבוטח, אותו סכום כסף יועבר למוטבים שהוגדרו מראש על ידו כמובן במעמד ההצטרפות לביטוח החיים.

ביטוח למקרה מוות הוא הביטוח היחיד מכל הביטוחים שאדם רוכש עבור אנשים אחרים ולא עבור עצמו. מטרת הביטוח היא לדאוג לבני המשפחה הנותרים, בדר”כ לבני הזוג והילדים, על ידי הבטחה של סכום פיצוי מסוים וקבוע מראש שישמש אותם לאחר מותו של המבוטח. נכון שלא נעים לחשוב על דברים כאלו, אבל לצערנו עדיין לא נמצאה הדרך לחיות חיי נצח, ועלינו לדאוג לילדים ולבני הזוג שלנו במקרה של אובדן משכורת משמעותית לכלכלת המשפחה כולה.

ביטוח חיים ריסק הינו הכיסוי הביטוחי הנפוץ ביותר, ומטרתו להבטיח סכומי כסף לשאריו של המבוטח. מדובר בפיצוי שיכול להתקבל בצורה של סכום פיצוי חד פעמי או בצורה של תשלומים חודשיים קבועים.

ביטוח זה נקרא ‘ריסק’ מהמילה סיכון ושמו בא לבטא את ה”סיכון” שלוקח המבוטח שבמידה ומקרה הביטוח לא יתרחש עד סיום תקופת הפוליסה המבוטח לא יקבל את כספו. קיים כמובן גם ביטוח למקרה מוות עם מרכיב של חסכון, ועל שני הסוגים יפורט עוד בהמשך.

אז נכון שזה לא נעים לחשוב על המוות של עצמנו ועל ההתמודדות של היקרים שלנו לאחריו, אך הדבר הוא חלק מהחיים וחשוב להתכונן אליו בצורה הנכונה ביותר ולהשאיר ליקירנו אפשרויות כלכליות שיעזרו להם להתמודד עם לכתנו ולהמשיך את החיים אחרינו.

למי כדאי לרכוש ביטוח למקרה מוות?

ביטוח למקרה מוות רלוונטי עבור אנשים שיודעים שהכנסה קבועה מצדם מספקת יציבות כלכלית לאדם אחר בסביבתם, כלומר שלאדם זה יכול להיגרם סיכון כלכלי ממשי לאחר מותם.

חשוב לציין כי מעבר למחשבה הברורה על הורים שמפרנסים את ילדיהם, ישנם גם מבוטחים שאינם בעלי קשר דם עם ילדיהם (למשל הורים מאמצים) ורק אחראיים על הבגיר או הקטין בקשרי אפוטרופוסיות כלכלית. כמו כן, ישנם בני משפחה בעלי צרכים מיוחדים שהמבוטח מממן את השהות במוסד או את הטיפול הכולל בהם, וחייהם יכולים להימצא בסכנה ממשית ללא תמיכה זו. מבוטחים מסוג זה נקראים גם ‘מבוטחים תלויים’.

 

שאלון קצר לבדיקת זכאות להזולה בביטוח החיים שלך
בדקו כמה כסף תוכלו לחסוך בחודש בעליות ביטוח החיים שלכם
18-28
29-44
45-69
70+

האם ניתן לרכוש ביטוח למקרה מוות עבור אדם אחר?

במדינת ישראל אדם יכול לבטח רק את עצמו בביטוח חיים למקרה מוות. במידה ואדם רוצה לבטח אדם אחר בביטוח למקרה מוות נדרשת הסכמה בכתב של האדם שישנו רצון לבטח את חייו. המשמעות הנגזרת מכך היא שבעל למשל, אינו יכול לבטח את חיי אשתו ללא הסכמתה ולהפך. גם ילדים אינם יכולים לבטח את חיי הוריהם ללא הסכמה מצדם.

חריג במקרה הזה הוא הביטוח הקבוצתי, במסגרתו ניתן לבטח אנשים אחרים ללא הסכמה בכתב, בתנאי שהמוטבים הם אותם בני אדם או בני משפחותיהם.

מה הם הסוגים השונים של ביטוח למקרה מוות?

קיימים שני סוגים של ביטוח למקרה מוות:

  • ביטוח למקרה מוות ללא חיסכון – ביטוח למקרה מוות ללא חיסכון נקרא גם ביטוח חיים ריסק טהור. רבים שואלים את עצמם מה זה ביטוח ריסק. מדובר בביטוח למקרה מוות שאינו כולל מרכיב של חיסכון, כלומר אם לא התרחש מקרה המוות בתוך תקופת הביטוח, המוטבים אינם זכאים לפיצוי מהמבטח (חברת הביטוח). חשוב לדאוג להתעדכן בתקופת הביטוח ובצורת הארכתה מול המבטח. בביטוח למקרה מוות ללא חיסכון, דמי הביטוח (הפרמיה) אינם קבועים בדר”כ, ומשתנים לפי גיל המבוטח. בכל אופן, לביטוח למקרה מוות ללא חיסכון ישנו ‘תאריך תפוגה’ והוא ייפסק ברגע שיגיע המבוטח לגיל שנקבע מול המבטח במעמד החתימה על פוליסת הביטוח (למשל גיל 75).

 

  • ביטוח למקרה מוות הכולל מרכיב של חיסכון – ישנה אפשרות לשלב בביטוח חיים ריסק מרכיב של חיסכון שמשמעותו היא שעם קרות מקרה המוות של המבוטח, יפוצו המוטבים אותם בחר, בסכום חד פעמי וגם בכל תשלום חודשי שיוענק למבוטח או לשאריו לפי החיסכון הנצבר.

איך כדאי לבחור את הסכום שרוכשים בביטוח למקרה מוות?

כבר הוזכר שמטרת הביטוח הינה לדאוג לבני משפחה או אנשים אחרים בחיי המבוטח שייפגעו כלכלית ממותו. לכן כדאי לחשב את הסכום לו זקוק המבוטח על מנת להבטיח יציבות כלכלית לאנשים שיכוסו על ידי הביטוח.

  • מצב כלכלי של המוטבים – חשוב לציין שגם המצב הכלכלי של המוטבים האחרים ישתנה במהלך הזמן, לכן מומלץ מאוד לקחת בחשבון את גילם של המוטבים הנרשמים בפוליסה. ברוב המקרים, מבוטחים שהם בגירים יזקקו לסיוע כלכלי פחות ממבוטחים קטינים, לכן בביטוח למקרה מוות קיימת האפשרות להקטין מפעם לפעם את סכום הביטוח הדרוש.

 

  • אחוז ההכנסה של המבוטח – דבר נוסף שחשוב לקחת בחשבון הוא מה אחוז ההכנסה של המובטח מתוך משק הבית כולו, או מתוך הסיוע למוטב. לדוגמה, ייתכן מצב בו שלושה אחים יסייעו להורה מבוגר בתשלום עבור מוסד ואז האחוז של מבוטח אחד מתוך שלושת האחים בסיוע, יהיה קטן יותר מאשר אם מבוטח אחד בלבד יסייע להורה מבוגר בתשלום עבור מוסד. לחילופין, יכול להיות שהמבוטח הינו המפרנס העיקרי במשק הבית שלו ולכן הפגיעה הכלכלית הצפויה לבני הבית במקרה מותו תהיה גדולה יותר אם הביטוח לא יוכל לכסות על הפער.

ביטוח קבוצתי למקרה מוות

ביטוח קבוצתי למקרה מוות הוא ביטוח שנרכש על ידי קבוצת אנשים. בביטוח זה קיים בעל פוליסה שדן עם המבטח על התנאים עבור כל המבוטחים בביטוח הקבוצתי. משך תקופת הביטוח הקבוצתי נקבעת בהסכם שנחתם בין המבטח לבעל הפוליסה. זאת ועוד נקבעים גם התנאים לחידוש הביטוח עד סיומו. הארכת הביטוח או הפסקתו ייעשו על פי הוראות הפוליסה. לרוב פוליסות הביטוח הקבוצתי הינן לתקופה מוגבלת.

חשוב לציין כי על פי התקנות של ביטוח החיים הקבוצתי, תקופת הביטוח עצמה נקבעת בפוליסה. כמו כן, על המבטח להעניק למי שבוטח בביטוח קבוצתי והביטוח הסתיים לגביו, פוליסת פרט מבלי לבדוק מחדש את מצבו הרפואי, כמובן באישור של המפקח על הביטוח.

ביטוח למקרה מוות כחלק מביטוח מנהלים

קיימות גם פוליסות למנהלים ועובדים שכירים שמטרתן לכסות בדרך כלל על מקרי מות, נכות ואובדן כושר עבודה ופנסיה. בפוליסות ביטוח למקרה מוות המיועדות לשכירים התשלום מתחלק בין העובד המבוטח למעביד. חלק מסכום הפיצויים בביטוח משמש גם לקופת פיצויי פיטורין לעובד עצמו.

ביטוח כזה שכולל בתוכו כמובן ביטוח חיים למקרה מוות, מוכר כקופת ביטוח לפי התקנות של מס הכנסה ומעניק הן לעובד והן למעביד לקבל הקלות בדמות נקודות זיכוי במס הכנסה.

 

ביטוח חיים למשכנתא

אי אפשר לדבר על ביטוח חיים מבלי להזכיר את ביטוח החיים למשכנתא.

  • בעצם ביטוח חיים למשכנתא הינו כיסוי ביטוחי שמטרתו להבטיח את המשך תשלום המשכנתא לבנק במקרה מוות של אחד מבני הזוג המבוטחים.
  • במקרה מוות של אחד המבוטחים בביטוח חיים למשכנתא, הביטוח ישלם את המשכנתא הנותרת לבנק ואילו המבוטח השני בפוליסה לא יידרש להמשיך לשלם את תשלומי המשכנתא.
  • חשוב לעמוד על ההבדל בין ביטוח חיים ריסק לביטוח חיים למשכנתא. בעוד ביטוח חיים למשכנתא נועד לכסות את החוב שנוצר מול הבנק ולאפשר לבן זוג הנותר להשתחרר מתשלום המשכנתא, ביטוח חיים ריסק מאפשר למשפחת המבוטח להמשיך לקיים אורח חיים רגיל ולשלם על הוצאות המשפחה השוטפות על מנת שלא יקלעו למצוקה כלכלית חריפה ולחובות עקב אובדן הכנסה משמעותי למשפחה כולה.

קיימים עוד הבדלים לשני ביטוחים אלו. הכי חשוב לזכור שביטוח חיים למשכנתא אינו ביטוח חיים רגיל ואינו נועד לאותה המטרה. בשני סוגי הביטוחים ניתן לרכוש גם הרחבות נוספות לביטוח, כמו שהוצגו למשל בהסבר על ביטוח מנהלים. תוכלו ללמוד עוד על עניין ביטוח המשכנתא בכלל וביטוח חיים למשכנתא בפרט על ידי עיון מעמיק במאמר הזה

ביטוח למקרה מוות וקרן פנסיה לאחר המוות

קודם כל, חשוב לציין שבמקרה של קרן פנסיה לאחר מוות החוסך, ההחלטה מי יקבל את הכסף לאחר מותו הינה החלטתו הבלעדית של החוסך. עם זאת, יש להבדיל בין שני מקרים:

  1. מוות של החוסך לפני היציאה לפנסיה: במקרה כזה הנוגע לקרן פנסיה לאחר המוות, החוסך מפקיד כסף לקרן הפנסיה שלו אך לא מקבל ממנה קצבה. ברגע שהחוסך עדיין מפקיד כסף בקרן ולא מקבל קצבה, פוליסת החיסכון בקרן הפנסיה מכילה ביטוח למקרה מוות. המשמעות שהיא שברגע שהמבוטח נפטר לפני הגיעו לגיל הפגישה, המוטבים שהגדיר מראש יזכו לקצבה עד סוף חייהם. ילדי המבוטח יזכו לקצבה עד שיגיעו לגיל 21. שיעור השכר הגבוה ביותר שיכולים לקבל שאריו של נפטר הוא 60% מתוך השכר הקובע. ילדי הנפטר זכאים לקצבה של עד 30% לכל אחד ועד 40% לכל הילדים, אם לנפטר יותר מילד אחד. במקרה בו בן זוגו של הנפטר אינו בחיים, הילדים זכאים ל-100% מהקצבה.
  2. מוות של החוסך לאחר שיצא לפנסיה: המקרה הזה הנוגע לקרן פנסיה לאחר המוות שונה מהמקרה הראשון. בעת היציאה לפנסיה על החוסך לבחור את המסלול בו יקבל את הכספים שנחסכו. למסלול קבלת הכספים שני חלקים: ‘תקופת ההבטחה’ שמגדירה את פרק הזמן המינימלי בו תתקבל הקצבה, ו’שיעור קצבה לאלמן/ה’ בו נקבע גובה הקצבה שיקבל הנותר.

במקרה בו החוסך נפטר לפני שהסתיימה תקופת ההבטחה, המוטבים בפוליסה (שהם בדר”כ גם יורשיו החוקיים של הנפטר), יקבלו את היתרה שנותרה בתקופת החיסכון כסכום חד פעמי. תקופת הבטחה יכולה לארוך בין 5 ל-20 שנים, וניתן לבחור לוותר עליה במהלך ניהול קרן הפנסיה. שיעור הקצבה לאלמן/ה יכול לנוע בין 30% ל-100%. כמובן שככל שהחוסך מגדיל את קצבת בן הזוג לאחר פטירתו, כך הוא מקטין את הפנסיה שלו עצמו בעודו בחיים.

שאלות נפוצות בנוגע לביטוח למקרה מוות

שאלה: תוך כמה זמן מהגשת בקשה לפדיון פוליסת ביטוח למקרה מוות הכולל חיסכון ניתן לקבל את הכספים שנצברו?

במקרה בו בקשת הפדיון מוגשת לפני סיום הפוליסה, על המבטח לשלם את ערך הפדיון תוך 30 ימים מהגשת הדרישה, אלא אם כן נקב המבוטח בפרק זמן אחר. בכל מקרה, התקופה לא תעלה על 90 ימים. ישנן פוליסות בהן החוזה בין המבטח למבוטח קובע תקופה של פחות מ-30 ימים.

במקרה בו בקשת הפדיון מוגשת לאחר סיום הפוליסה, על המבטח לשלם את ערך הפדיון (כלומר החיסכון הנצבר במידה וקיים בפוליסה) תוך שבעה ימים מסיום הפוליסה או תוך שבעה ימים מרגע שקיבל המבטח את המסמכים הנדרשים בפוליסה.

שאלה: למרות הגשת הבקשה מיד לאחר סיום הפוליסה, לא התקבלו הכספים תוך שבעה ימים. האם במקרה כזה זכאי המגיש להפרשי הצמדה וריבית?

כן. במקרה כזה יתווספו על תגמולי הריבית הפרשי הצמדה, לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה משנת 1961.

שאלה: האם ניתן לבטל פוליסת ביטוח למקרה מוות?

על פי חוזה הביטוח מבוטח יכול לבטל את הפוליסה בכל עת שירצה. למרות זאת לפעמים כן קיימת מגבלה בקשר לאופציה לבטל את הפוליסה, למשל במקרה בו הבעלים של הפוליסה הוא אדם אחר או שקיים מוטב בלתי חוזר (למשל מתן משכנתא מהבנק) או אם הפוליסה נתונה לשעבוד. כן מומלץ בחום להתייעץ עם סוכן ביטוח במקרה בו שוקלים לבטל את הפוליסה.

שאלה: האם ביטוח חיים ריסק מכסה את כל מקרי המוות?

בגדול התשובה היא כן, ביטוח חיים ריסק מפצה את המוטבים כאשר מתרחש מוות של המבוטח מכל סיבה שהיא. עם זאת, מקרה מוות כתוצאה מהתאבדות של המבוטח בשנה הראשונה להצטרפותו לפוליסה, לא יכוסה.

שאלה: האם יש גבול כלשהו לקביעת סכום הפיצוי בביטוח למקרה מוות?

לא. בביטוח חיים למקרה מוות לא קיים גבול לקביעת סכום הפיצוי. הדבר תלוי בנכונות המבוטח לשלם את עלות הביטוח ובהסכמה של חברת הביטוח לספק למבוטח ביטוח בסכום שהוא מבקש. חשוב לציין כי ניתן לרכוש ביטוח חיים למקרה מוות ממספר מבטחים שונים ובעת הצורך לקבל את הכסף מכל המבטחים, בתנאי שהמבטחים ידעו על כך שהמובטח בעל פוליסות נוספות מחברות ביטוח אחרות.

נוסף על כך, אם בעקבות קרות מקרה יש למבוטח אפשרות לתבוע נזק מגורם אחר שגרם למוות, נשמרת לו הזכות לכך בנוסף לקבלת הסכומים מחברות הביטוח השונות וללא קיזוזים. הסיבה לכך היא שהפוליסה לביטוח חיים אינה מאפשרת להחזיר את המצב לקדמותו (כלומר להשיב את המבוטח לחיים).

אז אולי לא קל לקרוא את הדברים ולדמיין סיטואציות כאלו, אך אכן מדובר בדבר שלו חשיבות עצומה כל כך, שלעיתים לא נוכל לדמיין את ההשפעה שלו על יקירנו כל עוד אנחנו בחיים. דאגה למשפחה היא חשובה ומשמעותית ותשפיע רבות על חייהם של יקירנו אחרי שכבר לא נהיה כאן כדי לתמוך בהם בכל האספקטים, גם באספקט הכלכלי.

חשוב לציין כי ביטוח חיים מתאים לכל גיל ולא רק למשפחות עם ילדים צעירים. הכיסוי הביטוחי מתאים לבני זוג מבוגרים המעוניינים לדאוג אחד לשני להמשך הכנסה, וגם למשפחות צעירות בעלות ילדים אך ללא הון צבור. במקרים כאלו, הילדים ובן הזוג הנותר יוכלו להתקיים גם בהעדר הכנסה של אחד ההורים.

עוד דבר שמשמעותי לומר הוא שישנם סוגים שונים של ביטוחים למקרה מוות כמו שראינו. המחירים של ביטוח למקרה מוות משתנים בהתאם למשתנים האישיים של המבוטחים. השוואת מחירים, התייעצות ומחקר שוק מעמיק יאפשרו לכם למצוא את הפוליסה המתאימה לכם ביותר הן מבחינת הצרכים והן מבחינת העלות.

אנו מקווים שהמאמר סיפק לכם מידע חשוב ומשמעותי בנושא של ביטוח למקרה מוות ושתוכלו כעת לשקול את הפעולות שלכם בצורה מושכלת יותר כשלצדכם ידע רלוונטי לנושא. כמו כן, תמיד מומלץ להיוועץ בסוכן ביטוח לפני שמבצעים כל פעולה שהיא, על מנת לבחור את הפוליסה המתאימה ביותר עבורכם ועבור המוטבים שלכם בביטוח החיים, שבאמת תענה על הצרכים הקיימים ותעניק להם יציבות כלכלית אמיתית אם חס וחלילה אתם לא תוכלו לדאוג להם באופן אישי. ביטוח למקרה מוות יאפשר לכם לדעת שדאגתם למשפחה שלכם גם מפני הנורא מכל.

שאלון קצר לבדיקת זכאות להזולה בביטוח החיים שלך
בדקו כמה כסף תוכלו לחסוך בחודש בעליות ביטוח החיים שלכם
אני גבר
אני אישה
דילוג לתוכן